Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΤΗΛΕΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΝΤΩΝ
Ποιο είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να επιστραφεί ένα προϊόν .
Έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει επειδή απλά αλλάξατε γνώμη, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς (ημερομηνία έκδοσης της Απόδειξης – Τιμολόγιο Αγοράς).
Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην κλειστή εμπορική του συσκευασία (δηλαδή ακριβώς όπως το παραλάβετε, χωρίς να έχει κοπεί το εξωτερικό νάιλον και η ταινία γνησιότητας) και να συνοδεύεται απαραίτητα από την απόδειξη αγοράς.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ.
Τι σημαίνει DOA/ DAP
Η ΤΗΛΕΤΕΧΝΙΚΗ παρέχει στους καταναλωτές τη διασφάλιση αντικατάστασης οποιασδήποτε ελαττωματικής συσκευής που αγοράστηκε από εμάς, όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.
Αν αγοράσατε μια συσκευή η οποία λόγω κατασκευαστικού λάθους εξ’ αρχής δεν μπόρεσε να τεθεί σε λειτουργία, αυτομάτως χαρακτηρίζεται ως DOA δηλαδή “Dead On Arrival”, το οποίο σημαίνει ότι η συσκευή ποτέ δεν άναψε.
Το DOA καλύπτει μια συσκευή ΜΟΝΟ στην περίπτωση που θα φτάσει στον πελάτη χωρίς να λειτουργεί.
Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί μέρος αυτής καλύπτει τη συσκευή η εγγύηση και όχι το DOA.
Για να ενεργοποιηθεί η εγγύηση DOA θα πρέπει εντός 7 ημερολογιακών ημερών να ενημερώσετε σχετικά και να επιστραφεί το προϊόν στο κατάστημα.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγύησης, υπεύθυνος για την επιδιόρθωση και αποκατάσταση του προβλήματος είναι ο εκάστοτε αντιπρόσωπος.
Για την εξέλιξη της διαδικασίας αυτής ο απαιτούμενος χρόνος ποικίλλει, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.
Το κατάστημα είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας (δηλαδή να παραλάβει το προϊόν και να το επιστρέψει επισκευασμένο στον καταναλωτή).
Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή αντικατάστασης..
Αν αγοράσατε μια συσκευή η οποία τέθηκε σε λειτουργία αλλά στη συνέχεια κατά τις αμέσως προσεχείς ημέρες παρουσίασε συμπτώματα σοβαρής δυσλειτουργίας, τότε η συσκευή αυτομάτως χαρακτηρίζεται ως DAP δηλαδή “Dead After Purchase” το οποίο σημαίνει ότι η συσκευή έπαψε να λειτουργεί ή παρουσίασε σοβαρά προβλήματα (ή πραγματικά ελαττώματα) μέσα στο διάστημα το οποίο ορίζει (ή προτείνει) ο κατασκευαστής, συνήθως 2 έτη και καλύπτεται από την επίσημη εγγύηση του προϊόντος και απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένα service για την επισκευή του και την αντικατάσταση του μέρους που παρουσίασε τη βλάβη.
Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης μας καταναλωτής θα έχει στην κατοχή του μια πλήρως λειτουργική συσκευή.
Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αλλαγή του προϊόντος πρέπει πρώτα να ελεγχθεί από την επίσημη αντιπροσωπεία ή εξουσιοδοτημένο service, καθώς το κατάστημα δεν διαθέτει τεχνικό τμήμα ώστε να πιστοποιηθεί η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος.
Το δε χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον έλεγχο αυτό, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από αυτούς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν (και βάσει Νόμου) την ελάχιστη δυνατή ενόχληση του καταναλωτή και για οποιαδήποτε καθυστέρηση σε αυτό, το κατάστημα της ΤΗΛΕΤΕΧΝΙΚΗΣ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
Το κατάστημα της ΤΗΛΕΤΕΧΝΙΚΗΣ σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά κάποιο προϊόν με αντίστοιχο ή διαφορετικό ή επιστρέφει χρήματα προς οιονδήποτε καταναλωτή αν πρωτίστως δεν διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος κι αν δεν υπάρχει έγγραφη απόδειξη του κατασκευαστή (δια στόματος του εκάστοτε τεχνικού τμήματος) ότι είναι σε ισχύ το DAP/DOA. Οποιεσδήποτε αντιρρήσεις, ενστάσεις, διαφωνίες εκ μέρους του καταναλωτή θα πρέπει να κοινοποιούνται πρωτίστως σε εμάς και κατ’ επέκταση στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα ελέγχου καθώς και στο αρμόδιο Τμήμα Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Περιορισμός ευθύνης 
Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες για τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ακριβείς, πλήρεις και ανανεωμένες. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις συνθήκες που αναφέρονται πάρα κάτω.
Χωρίς προκατάληψη απέναντι στα νομικά σας δικαιώματα, αυτή η ιστοσελίδα και όλες οι πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα, συνδέσεις ή άλλο υλικό παρέχονται όπως μας παραδίδονται από τις εταιρείες, αντιπροσωπίες, εισαγωγείς και εργοστάσια ,χωρίς να έχουμε ελέγξει πρώτα την ορθότητα των περιγραφών και των χαρακτηριστικών των προϊόντων που περιέχονται στην ιστοσελίδα.
Συγκεκριμένα, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα, από λάθη που οφείλονται στα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που μας δίνουν οι προμηθεύτριες εταιρείες η από λάθη που μπορεί να γίνουν κατά την αντιγραφή αυτών στην ιστοσελίδα.
Εγγύηση Προϊοντων
Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την ΤΗΛΕΤΕΧΝΙΚΗ συνοδεύονται από τις επίσημες εγγυήσεις και όρους που βάζουν οι εκάστοτε κατασκευαστές και εισαγωγείς.
Μάθε τα Δικαιώματά Σου
Εγγύηση Ηλεκτρικών Συσκευών & Αγαθών
Κάθε αγορά καταναλωτικού προϊόντος που γίνεται από έναν οποιονδήποτε πολίτη όχι στο πλαίσιο των συνηθισμένων επαγγελματικών του δραστηριοτήτων (π.χ. δεν θεωρείται καταναλωτικό προϊόν το πινέλο που αγοράζει ελαιοχρωματιστής για να το χρησιμοποιήσει στη δουλειά του) και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύεται βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας ελάχιστης εναρμόνισης του 1999 (υπ’ αρ. 1999/44/ΕΚ) τόσο απέναντι στον πωλητή όσο και απέναντι στον προμηθευτή του προϊόντος για ελαττώματα και βλάβες που μπορεί να προκύψουν.
Έτσι, ο Έλληνας πωλητής ευθύνεται κατ’ αρχήν αντικειμενικά και υποχρεωτικά εκ του νόμου (νόμιμη εγγύηση) έναντι του καταναλωτή για χρονικό διάστημα δύο ετών για οποιοδήποτε ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας είχε το πράγμα κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος από τον καταναλωτή βάσει του Αστικού Κώδικα και του Ν. 3043/2002 που μετέφερε στο ελληνικό δίκαιο το άρθρο 5 της ανωτέρω ευρωπαϊκής οδηγίας. Όταν αυτό το ελάττωμα ή η έλλειψη εμφανίζεται εντός έξι μηνών από τον χρόνο της πώλησης τεκμαίρεται ότι αυτό υπήρχε ήδη κατά τον χρόνο της πώλησης. Αντίθετα, για τα ελαττώματα ή ελλείψεις που εμφανίζονται από τον 7ο μήνα και μετά ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι αυτά δεν δημιουργήθηκαν μετά την παραλαβή του προϊόντος. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει με όποια σειρά θέλει είτε α) την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, είτε β) τη μείωση του τιμήματος που κατέβαλε είτε τέλος, γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση επιστρέφοντας το προϊόν και ζητώντας το τίμημα που είχε καταβάλει, εφόσον το ελάττωμα είναι ουσιώδες. Σε περίπτωση ειδικότερα που το ελάττωμα ή η έλλειψη είναι αποτέλεσμα υπαιτιότητας του πωλητή (δόλου ή αμέλειας) τότε ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει επιπλέον και χρηματική αποζημίωση.
Παράλληλα με αυτήν την ευθύνη, ο προμηθευτής του προϊόντος (δηλ. ο ίδιος ο πωλητής ή ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας) μπορεί να παράσχει στον καταναλωτή επιπλέον εμπορική εγγύησηκαλής λειτουργία του αγορασθέντος καινούριου προϊόντος.
Αυτή η εγγύηση είναι υποχρεωτική για τα καινούρια καταναλωτικά προϊόντα που πωλούνται εντός Ελλάδος και μόνον εφόσον αυτά είναι μακράς διάρκειας, προορίζονται δηλαδή να χρησιμοποιηθούν αρκετές φορές, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, τα αυτοκίνητα, τα ρούχα, βάσει του Ν.2251/1994 (άρθρο 6 της ευρωπαϊκής οδηγίας 1999/44/ΕΚ). Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση πρέπει να δίνεται γραπτώς με τη μορφή κειμένου ή κάρτας εγγύησης στα ελληνικά και να προσδιορίζει το αντικείμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εγγύησης κατά διακριτική ευχέρεια του προμηθευτή, στο μέτρο όμως που δεν καταργεί την προστασία του καταναλωτή στην ουσία της. Η διάρκεια αυτής της εγγύησης ειδικότερα, δεν είναι προκαθορισμένη εκ του νόμου αλλά απλώς προσδιορίζεται ως «εύλογη» σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Επομένως, εγγύηση δύο μηνών που δίνεται για προϊόν με πιθανή διάρκεια ζωής πέντε χρόνια επουδενί δεν μπορεί να κριθεί εύλογης διάρκειας και ως εκ τούτου δεν δεσμεύει τον καταναλωτή ο οποίος διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του πέραν αυτού του διμήνου.
Τα δικαιώματα από αυτήν την εγγύηση είναι τα ίδια όπως και στη νόμιμη εγγύηση με τη διαφορά ότι εδώ αφενός, δεν ενδιαφέρει ο χρόνος δημιουργίας του ελαττώματος, δηλαδή ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε βλάβη που προκύπτει αδιακρίτως, και αφετέρου η άσκηση των δικαιωμάτων υπόκειται σε χρονική προτεραιότητα. Έτσι αρχικά ο καταναλωτής οφείλει να ζητήσει την επισκευή του προϊόντος και εφόσον αυτή δεν είναι δυνατή ή ο προμηθευτής την καθυστερεί υπερβολικά δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εφόσον υπάρχουν και άλλα ίδια προϊόντα και τέλος, να δηλώσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση.